Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeisiin, joissa otettiin esiin koulurakennuksen purkamiseen liittyviä huolenaiheita EU:n rahoittaman hankkeen yhteydessä Kyproksella