Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission (Europe Direct -palvelu) vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, joka koski EU:n entisen virkamiehen ammatillista toimintaa