Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Tapa, jolla EU:n operaatiossa käsiteltiin henkilöstön jäsenen suoriutumisen arviointiraporttiin liittyviä kysymyksiä