Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan puolustusviraston (EDA) entisen hallintojohtajan siirtymistä Airbus-yhtiön johtotehtäviin koskeneen hakemuksen käsittely virastossa