Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission laiminlyönti vastata esitettyihin huolenaiheisiin, jotka koskivat komission puheenjohtajan ja saksalaisen PR-yrityksen välistä sopimusta