Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Huolenaiheet, jotka koskevat EU:n edustuston asiattomin perustein lopettamaa tarkastus- ja kirjanpitosopimusta Mauritaniassa

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.