Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus vaadata kehtiva ajavahemiku jooksul läbi otsus avaliku juurdepääsu taotluse kohta dokumentidele seoses Saksamaa seadusega „NetzDG“

Euroopa Komisjoni suutmatus vaadata kehtiva ajavahemiku jooksul läbi otsus avaliku juurdepääsu taotluse kohta dokumentidele seoses Saksamaa seadusega „NetzDG“.