Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kuidas Euroopa Komisjon menetles taotlust üldsuse juurdepääsuks dokumentidele, mis olid seotud ELi rahastatud projektiga, mis käsitles lapsepõlves ja noorukieas toimunud kokkupuutest raadiosagedusväljadega tuleneva ajuvähi riski uuringut (projekt Mobi-Kids)