Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kuidas Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) hindas kandidaadi avaldust välissuhete valdkonna administraatorite töölevõtmise valikumenetluses (EPSO/AD/382/20)