Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Parlamendi suutmatus vastata halduskaebusele, mis käsitles puudega kandidaadi väidetavat diskrimineerimist personalivaliku sisemenetluses