Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus selgitada nõuetekohaselt, miks komisjon ei registreerinud ega menetlenud konkurentsikaebusi, mis esitati sotsiaalmeediaettevõtte vastu, kes eemaldas oma platvormilt kaebuse esitaja postitused