Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kirjadele, milles väljendati muret koolihoone lammutamise pärast Küprosel ELi rahastatud projekti raames