Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

ELi missiooni viis käsitleda töötaja tulemuslikkuse hindamise aruandega seotud küsimusi