Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus kinnitada Austria vastu esitatud kaebuse kättesaamist seoses maakasutuse määramisega