Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO) suutmatus vastata küsimusele, kas pensionile jäänud ELi töötajal on lubatud teha ELi pensioni saamise ajal tasustatud tööd