Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata küsimustele seoses komisjoni presidendi ja Saksamaa suhtekorraldusettevõtte vahelise lepinguga