Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

ELi Ghana delegatsiooni suutmatus tagada, et tema välistöövõtja maksab konsultantidele

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.