Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modo en que la Comisión Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos relacionados con un proyecto financiado por la UE relativo a un estudio sobre el riesgo de contraer un tumor cerebral derivado de la exposición a campos de radiofrecuencia en la infancia y la adolescencia (proyecto «Mobi-Kids»)