Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Denegación, por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), de la concesión de acceso público a intercambios con la Comisión Europea sobre la preparación de «decisiones de equivalencia» en relación con el Reino Unido