Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Cómo la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) evaluó la solicitud de un candidato en un procedimiento de selección para la contratación de administradores en el ámbito de las relaciones externas (EPSO/AD/382/20)