Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Cómo tramitó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) una reclamación por presunta falta de equidad en el procedimiento de preselección de profesionales subalternos en el programa de delegaciones