Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Omisión de una explicación apropiada, por parte de la Comisión Europea, de las razones por las que no registró ni tramitó las reclamaciones en materia de competencia relativas a la eliminación, por parte de una empresa de medios sociales, de las publicaciones del demandante en la plataforma de dicha empresa