Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Omisión de respuesta, por parte de la Comisión Europea, a la correspondencia en la que se expresa preocupación por la demolición de un edificio escolar en el contexto de un proyecto financiado por la UE en Chipre