Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Omisión de respuesta, por parte de la Comisión Europea (Europe Direct), a un correo electrónico relativo a la actividad profesional de un antiguo funcionario de la UE