Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Falta de respuesta de la Comisión Europea a una reclamación relativa a la denegación de una solicitud de los premios de la Nueva Bauhaus Europea 2021 por considerarla inadmisible