Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

La omisión de respuesta de la Comisión Europea (PMO) a la pregunta de si se permite que un miembro del personal de la UE jubilado realice un trabajo remunerado mientras recibe una pensión de la UE