Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Omisión de respuesta, por parte de la Comisión Europea, a las preocupaciones planteadas en relación con un contrato entre el Presidente de la Comisión y una empresa alemana de relaciones públicas