Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Inquietudes por la resolución sin justa causa por parte de una delegación de la UE de un contrato de servicios de auditoría y contabilidad en Mauritania

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.