Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Incapacidad de la Delegación de la UE en Ghana para garantizar que su contratista externo paga a los consultores

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.