Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The European Commission’s failure to review a decision on a request for public access to documents concerning the German “NetzDG” law within the applicable time limits

Absence de réexamen par la Commission européenne, dans les délais impartis, d’une décision concernant une demande d’accès public aux documents relatifs à la loi allemande «NetzDG».