Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The European Commission’s failure to keep an infringement complainant informed about the state of play of the infringement case CHAP (2021) 03526, Poland, data protection