Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

How the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for the recruitment of administrators in the field of external relations (EPSO/AD/382/20)