Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The failure by the European Commission (Europe Direct) to reply to an e-mail concerning the occupational activity of a former EU official