Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Query by the Catalan Ombudsman concerning clarifications from the European Commission on the issuing of EU digital COVID recovery certificates