Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The European Commission’s failure to reply to correspondence concerning financial flexibility of co-financing rules for operational grants for NGOs in the context of the COVID-19 pandemic