Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Concerns about an EU Delegation’s wrongful termination of a contract for auditing and accounting services in Mauritania

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.