Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The EU Delegation to Ghana's failure to ensure that its external contractor pays the consultants

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.