Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

How the Research Executive Agency dealt with irregularities in a recruitment procedure carried out by the University of Ljubljana, Slovenia, for a EU project funded under Horizon 2020

Umgang der Exekutivagentur für die Forschung mit Unregelmäßigkeiten bei einem Einstellungsverfahren der Universität Ljubljana, Slowenien, für ein im Rahmen von Horizont 2020 finanziertes EU-Projekt.