Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Failure of the European Commission to ensure that the European Structural Investment Funds are spent by the Member States in line with the obligations stemming from the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Failure of the European Commission to ensure that the European Structural Investment Funds are spent by the Member States in line with the obligations stemming from the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.