Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The European Parliament’s failure to reply to a request for review of its decision not to admit a candidate to the next stage of two selection procedures for the lack of managerial experience