Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει μια απόφαση σχετικά με την αίτηση δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα σχετικά με τον γερμανικό νόμο «NetzDG» εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών

Η παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει μια απόφαση σχετικά με την αίτηση δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα σχετικά με τον γερμανικό νόμο «NetzDG» εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.