Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού να παράσχει ουσιαστική απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο εκφράζονταν ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού της ΕΕ και την απασχόληση στη διοίκηση της ΕΕ