Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Άρνηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει στο κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν πρόσκληση για την υποβολή προσφορών