Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο χειρισμός, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτήματος για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν φακέλους ανταγωνισμού και χρονολογούνται από την περίοδο 1985-1986