Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε αίτημα για την επαναξιολόγηση αναπηρίας