Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (PMO) να απαντήσει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνταξιούχου υπαλλήλου σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της σύνταξής του