Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) χειρίστηκε καταγγελία σχετικά με τη διεξαγωγή εξέτασης μέσω Διαδικτύου για την επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων (εμπειρογνώμων σε θέματα διεθνούς συνεργασίας (FG IV)-RCT-2022-00024))