Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (PMO) να απαντήσει σε διοικητική αναφορά που προβάλλει εσφαλμένη άρνηση αιτήματος για τη χορήγηση αποζημίωσης επανεγκατάστασης