Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε αναφορά σύμφωνα με την οποία η Σουηδία και η Δανία παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα στον χώρο Σένγκεν (CHAP(2022)0389) (υπόθεση 1148/2022/ABZ)