Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η διοργάνωση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), διαδικτυακής εξέτασης για την πρόσληψη ειδικών σε θέματα διεθνούς συνεργασίας ((FGIV) — RCT-2022-00024)